top of page

Algemene voorwaarden 
 

Algemeen herroepingsrecht :

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop , zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de diensten overeenkomst  (Art.46 $1,2° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming )
 

1. Overeenkomst

www.vivelavie.shop ( verkoper ) met als zaakvoerster Vicky Vervliet. 

1.1 Als er door de klant opdracht gegeven wordt aan www.vivelavie.shop om 1 of meerdere artikelen te leveren , dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is ( koop op afstand ). De overeenkomst komt tot stand als de bevestiging van de bestelling verstuurd is .
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat hij met de leverings-en betalingsvoorwaarden akkoord gaat .
www.vivelavie.shop behoudt zich het recht voor haar leverings-en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen .

 

2. Verzending

Artikelen worden verzonden via B-post . De bestellingen worden verzonden binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de aankoopsom door www.vivelavie.shop . De verzendingen gebeuren vooral op maandag , woensdag , zaterdag .

3. Prijzen 

3.1 Alle prijzen zijn vermeld in euro . Inclusief BTW en exclusief verzendkosten .
3.2 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk-en zetfouten . Voor de gevolgen van druk-en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De verkoper heeft het recht aankopen van verkeerd geprijsde artikelen te annuleren .

 

Er wordt enkel verzonden binnen België en Nederland.
Bestellingen worden verzonden na ontvangst van de volledige aankoopsom .  De prijs van de verzending is afhankelijk van gewicht en grootte van het product .  De verzendtarieven
van B-post worden gehanteerd .

Afhankelijk van het adres wordt in samenspraak ook aan huis geleverd in bepaalde delen van regio 9230 , 9520 , 9340 , 9551.  Deze leverprijs is €5 per levering boven €15 . Deze levering wordt afgesproken via Email en geleverd na ontvangst van betaling van het product . Afhaling in Vlierzele op mijn thuisadres is gratis na afspraak via Email .


4. Uitoefening van het herroepingsrecht 

Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 kan de consument het herroepingsrecht uitoefenen door binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product , aan de verkoper meedelen dat hij afziet van de aankoop en dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief . De kennisgeving wordt als tijdig aangemerkt indien zij schriftelijk of op een voor de ontvanger beschikbare en toegankelijke duurzame drager is verzonden voor het verstrijken van de termijn . Aan de consument kunnen , voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht , slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden .

Retourneren gebeurt steeds na contact via mail met de verkoper binnen de 14 dagen na ontvangst . Het product kan enkel retour worden aanvaard in oorspronkelijke staat , ongebruikt en niet beschadigd . Het product is in de originele verpakking . Producten uit de outlet/solden of met korting kunnen niet geruild worden .De verzendkosten van een retour worden niet teruggestort en zijn steeds ten laste van de klant .


5. Betaling 

Alle goederen blijven eigendom van www.vivelavie.shop tot op het ogenblik dat het volledige bedrag van de aankoop betaald is .

6. Afbeeldingen en specificaties 

Alle afbeeldingen : foto's , tekeningen etc. en specificaties : o.a. gegevens betreffende kleur en afmetingen etc. op de website van www.vivelavie.shop gelden slechts bij benadering , zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst .


7. Overmacht

7.1 www.vivelavie.shop is niet aansprakelijk , indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht 7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak , evenals elke omstandigheid , welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen . Vertragingen bij of wanprestatie door toeleveranciers , vervoersmoeilijkheden , werkstakingen , overheidsmaatregelen , vertragingen in de aanvoer , nalatigheden van leveranciers en /of fabrikanten van Vive la vie evenals hulppersonen , gebreken in hulp-of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht .


8. Garantie 

www.vivelavie.shop garandeert dat de bestelling in goed staat verzonden wordt en dat aan de verzending van de artikelen veel zorg wordt besteed .


9. Klachtenafhandeling 

9.1 Alle klachten in verband met de levering , kwaliteit hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht zullen door www.vivelavie.shop in behandeling worden genomen .
9.2 De klant dient een klacht schriftelijk of via Email ( zie contact ) kenbaar te maken .
9.3 www.vivelavie.shop zal binnen de 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen . www.vivelavie.shop zal de klant hierover via Email berichten .

 

10. Toepassing recht en geschillencommissie

Op alle aanbiedingen , bestellingen en overeenkomsten van www.vivelavie.shop is het Belgische recht van toepassing .

bottom of page